Home / Profil / PROFIL TENAGA PENGAJAR

PROFIL TENAGA PENGAJAR

Bagan Struktur Organisasi Madrasah

bagan MAUWH

Data Jajaran Pengurus dan Staf Madrasah Aliyah KH. A. Wahab Hasbulloh

 

No

Foto

Nama

Jabatan

1.  

Drs. H. Moh. Syamsul Huda As,S.H., M.HI.

 

Pembina

2.  

Hj. Mundjidah Wahab

 

Pembina

 

H. Ach. Silahuddin, S.IP.

 

Pensehat

 

Faizun, S.Ag., S.Pd., M.Pd.

 

Kepala Sekolah

 

Drs. Markaban

 

Guru

 

Siti Khumshonatin, M.PdI

 

Bendahara Pendapatan

 

Drs. H. Abdul Haris

 

Waka Kesiswaan

 

Abd. Mukhid, S.Pd.

 

Koord. Unit Pengembangan Mutu (UPM)

 

Moch. Hasan, SE.

 

Ka. Tata Usaha

 

Binti Muslikah, S.PdI.

 

Staf Waka Kurikulum Bid. Kebahasaan

 

Aris Miatus Sholikhah, S.Pd.

 

Guru

 

Sahri S., S.Pd.

 

Waka Humasy

 

Ach. Muzakki, S.PdI.

 

Staf Waka Kurikulum Bid. Keagamaan

 

Tito Kadar Isman, S.Psi., M.Pd.

 

Staf Waka Kesiswaan Pendamping BP/BK

 

Indra Eko Hadi Prasetyo, M.PdI.

 

Staf Tata Usaha

 

Drs. Marsikan, S.H.

 

Guru

 

Hadi Sudjono

 

Guru

 

Lailatun Ni’mah, S.H.

 

Wakaur Sarpras

 

M. Irham Lathif, S.PdI.

 

Guru

 

Ita Rohmawati, S.Pd.

 

Guru

 

Dhenok Rohmaniya, S.Pd.

 

Guru

 

Aktalia Avida, S.Pd.

 

Bendahara BOS

 

Miftakhul Arif, M.HI.

 

Waka Kurikulum

 

Dewi Mulyasari, S.HI.

 

Guru

 

Elis Zunaidah, S.Pd.

 

Guru

 

Sariyanti, S.Pd.

 

Kepala Perpus

 

Roqibil Hafid, S.Pd.

 

Guru

 

Nur Syaifuddin, S.Pd.

 

Staf Waka Kesiswaan Pendamping BP/BK

 

Siti Alfiyah, S.Pd.

 

Staf Waka Kurikulum Bid. Kebahasaan

 

Ali Mudlofar, Lc., M.PdI

 

Guru

 

Awin Tammah, S.Psi.

 

Koordinator BP/BK

 

Faradian Islamiyah, S.Si.

 

Guru

 

Zuhriya Rohmawati, S.Pd.

 

Staf Waka Kurikulum Bid. Perencanaan dan Evaluasi

 

Yulia Fatmawati, S.Pd.

 

Guru

 

Imro’atus Sholikah, S.Pd.

 

Staf TU

 

Hayyinatul Wafda, S.HI.

 

Staf TU

 

Mustaufikin, M.HI.

 

Staf UPM

 

Syafiatun Madaniyah, S.Kom.

 

Staf Waka Humasy

 

Vebe Dwi Sri Lestari, S.Pd.

 

Guru

 

Teto Sumarsono, S.PdI.

 

Staf Waka Kesiswaan Pendamping BP/BK

 

Yuni Zakiyatul Milla, S.Pd.

 

Pembina OSIS

 

M. Imam M., S.Pd.

 

Pembina OSIS

 

Randi Setiawan, S.Pd.

 

Guru

 

Siti Khodijah, S.Si.

 

Guru

 

Nurul Chikma, S.E.

 

Guru

 

Mohamad Johaeri Irhas, Lc.

 

Guru

 

Hermawan

 

Guru

 

Iin Himmatul Aliyah, S.Pd.

 

Guru

 

Rika Wahyu Widya N, S.HI.

 

Staf TU

 

Eny Fitria Maharani, S.Psi.

 

Staf Waka Kesiswaan Pendamping BP/BK

 

Agus Eko Suprayitno

 

Staf Waka Sarpras Bid. Pemeliharaan dan Pengamanan

 

Andik Mukharosin

 

Satpam